iren5

„Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.“ С. Дали “Всъщност, значението на един човек не се определя от присъствието му, а от отсъствието му. Ако отсъствието му не променя нищо, то присъствието му е без значение…” — Пабло Пикасо

Избранные произведения
439 результатов
Как тегне
тази дълга тишина…
Не може повече
Душата ми да чака.
По мене лепне ...
  901  13  17 
  1269  10  15 
  770  11 
  341  13 
  862  12 
Предложения