iren5

„Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.“ С. Дали “Всъщност, значението на един човек не се определя от присъствието му, а от отсъствието му. Ако отсъствието му не променя нищо, то присъствието му е без значение…” — Пабло Пикасо

Избранные произведения
607 результатов
Как тегне
тази дълга тишина…
Не може повече
Душата ми да чака.
По мене лепне ...
  1456  13  19 
  523  21 
  2022  10  15 
  1418  11 
  1566  12 
Предложения
: ??:??