iren5

„Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.“ С. Дали “Всъщност, значението на един човек не се определя от присъствието му, а от отсъствието му. Ако отсъствието му не променя нищо, то присъствието му е без значение…” — Пабло Пикасо

Избранные произведения
778 результатов
Как тегне
тази дълга тишина…
Не може повече
Душата ми да чака.
По мене лепне ...
  1887  14  19 
  2608  11  16 
  1021  22 
  2025  11 
  1490  11 
Предложения
: ??:??