iren5

„Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.“ С. Дали “Всъщност, значението на един човек не се определя от присъствието му, а от отсъствието му. Ако отсъствието му не променя нищо, то присъствието му е без значение…” — Пабло Пикасо

Избранные произведения
727 результатов
Как тегне
тази дълга тишина…
Не може повече
Душата ми да чака.
По мене лепне ...
  1720  14  19 
  845  22 
  2378  10  16 
  1797  11 
  1262  11 
Предложения
: ??:??