iren5

„Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.“ С. Дали “Всъщност, значението на един човек не се определя от присъствието му, а от отсъствието му. Ако отсъствието му не променя нищо, то присъствието му е без значение…” — Пабло Пикасо

Избранные произведения
594 результатов
Как тегне
тази дълга тишина…
Не може повече
Душата ми да чака.
По мене лепне ...
  1391  13  19 
  1938  10  15 
  439  20 
  1316  11 
  1459  12 
Предложения
: ??:??