iren5

„Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.“ С. Дали “Всъщност, значението на един човек не се определя от присъствието му, а от отсъствието му. Ако отсъствието му не променя нищо, то присъствието му е без значение…” — Пабло Пикасо

Избрани произведения
501 резултата
Как тегне
тази дълга тишина…
Не може повече
Душата ми да чака.
По мене лепне ...
  1083  13  19 
  1518  10  15 
  956  11 
  1068  12 
  528  13 
Предложения
: ??:??