iren5

„Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.“ С. Дали “Всъщност, значението на един човек не се определя от присъствието му, а от отсъствието му. Ако отсъствието му не променя нищо, то присъствието му е без значение…” — Пабло Пикасо

Избрани произведения
592 резултата
Как тегне
тази дълга тишина…
Не може повече
Душата ми да чака.
По мене лепне ...
  1369  13  19 
  1915  10  15 
  414  20 
  1285  11 
  1432  12 
Предложения
: ??:??