iren5

„Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.“ С. Дали “Всъщност, значението на един човек не се определя от присъствието му, а от отсъствието му. Ако отсъствието му не променя нищо, то присъствието му е без значение…” — Пабло Пикасо

Избрани произведения
777 резултата
Как тегне
тази дълга тишина…
Не може повече
Душата ми да чака.
По мене лепне ...
  1883  14  19 
  2599  11  16 
  1018  22 
  2019  11 
  1485  11 
Предложения
: ??:??