iren5

„Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.“ С. Дали “Всъщност, значението на един човек не се определя от присъствието му, а от отсъствието му. Ако отсъствието му не променя нищо, то присъствието му е без значение…” — Пабло Пикасо

Избрани произведения
676 резултата
Как тегне
тази дълга тишина…
Не може повече
Душата ми да чака.
По мене лепне ...
  1620  13  19 
  714  22 
  2225  10  16 
  1630  11 
  1114  11 
Предложения
: ??:??