iren5

„Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.“ С. Дали “Всъщност, значението на един човек не се определя от присъствието му, а от отсъствието му. Ако отсъствието му не променя нищо, то присъствието му е без значение…” — Пабло Пикасо

Избрани произведения
447 резултата
Как тегне
тази дълга тишина…
Не може повече
Душата ми да чака.
По мене лепне ...
  926  13  17 
  1308  10  15 
  798  11 
  367  13 
  901  12 
Предложения
: ??:??