iren5

„Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.“ С. Дали “Всъщност, значението на един човек не се определя от присъствието му, а от отсъствието му. Ако отсъствието му не променя нищо, то присъствието му е без значение…” — Пабло Пикасо

Selected works
676 results
Как тегне
тази дълга тишина…
Не може повече
Душата ми да чака.
По мене лепне ...
  1621  13  19 
  715  22 
  2225  10  16 
  1631  11 
  1116  11 
Random works
: ??:??