iren5

„Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.“ С. Дали “Всъщност, значението на един човек не се определя от присъствието му, а от отсъствието му. Ако отсъствието му не променя нищо, то присъствието му е без значение…” — Пабло Пикасо

Selected works
796 results
Как тегне
тази дълга тишина…
Не може повече
Душата ми да чака.
По мене лепне ...
  1933  14  19 
  2670  11  16 
  1075  22 
  2108  11 
  1547  11 
Random works
: ??:??