iren5

„Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.“ С. Дали “Всъщност, значението на един човек не се определя от присъствието му, а от отсъствието му. Ако отсъствието му не променя нищо, то присъствието му е без значение…” — Пабло Пикасо

Selected works
431 results
Как тегне
тази дълга тишина…
Не може повече
Душата ми да чака.
По мене лепне ...
  874  13  17 
  1244  10  15 
  729  11 
  305  13 
  833  12 
Random works