iren5

„Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.“ С. Дали “Всъщност, значението на един човек не се определя от присъствието му, а от отсъствието му. Ако отсъствието му не променя нищо, то присъствието му е без значение…” — Пабло Пикасо

Selected works
596 results
Как тегне
тази дълга тишина…
Не може повече
Душата ми да чака.
По мене лепне ...
  1395  13  19 
  1948  10  15 
  452  20 
  1324  11 
  1475  12 
Random works
: ??:??