iren5

„Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.“ С. Дали “Всъщност, значението на един човек не се определя от присъствието му, а от отсъствието му. Ако отсъствието му не променя нищо, то присъствието му е без значение…” — Пабло Пикасо

Selected works
510 results
Как тегне
тази дълга тишина…
Не може повече
Душата ми да чака.
По мене лепне ...
  1155  13  19 
  1610  10  15 
  1032  11 
  1141  12 
  594  13 
Random works
: ??:??