Jane_d
Само онзи, който не се чувства самотен в самотата може да даде нещо на света!
Избранные произведения
122 результатов
Видях те да плуваш в очите ú.
Не помнех, че смърт те наричат...
Без дъх... подкосила сълзите ú,
молитви - кинжално отсичаш.
Видях те, прегърбено-пиеща, ...
  1781  30 
Изсъхналата ябълка на двора,
надвесена над глухата пътека,
пропита е със сенчеста умора
смолиста доза, давеща утеха...
В ликото ú се нищят тихи рани, ...
  1987  33 
Лъжата ти препуска по ресниците,
разплетени от давеща сълза!
Болезнен стон раздира ми зениците,
рисува тихо кървава следа...
Във мислите се лутат обстоятелства, ...
  1443  34 
В свЕщите пролазват сенки греховни,
претърсвайки немите, тъмни ъгли.
Потулили тайни безкармично съдбовни,
безжизнени клетви изпиват сълзи.
Догарят самотно и восъчно сиво, ...
  1343  33 
Заключени сенки пълзят във очите,
и шепнат забравени в тъмни ъгли...
Смълчано догарят нюанси в свещИте,
безбожно захвърлени в празни души.
Застива молитвено дъх на икона ...
  1453  33 
Предложения
: ??:??