Jane_d
Само онзи, който не се чувства самотен в самотата може да даде нещо на света!
Избрани произведения
122 резултата
Видях те да плуваш в очите ú.
Не помнех, че смърт те наричат...
Без дъх... подкосила сълзите ú,
молитви - кинжално отсичаш.
Видях те, прегърбено-пиеща, ...
  1740  30 
Изсъхналата ябълка на двора,
надвесена над глухата пътека,
пропита е със сенчеста умора
смолиста доза, давеща утеха...
В ликото ú се нищят тихи рани, ...
  1933  33 
Лъжата ти препуска по ресниците,
разплетени от давеща сълза!
Болезнен стон раздира ми зениците,
рисува тихо кървава следа...
Във мислите се лутат обстоятелства, ...
  1405  34 
В свЕщите пролазват сенки греховни,
претърсвайки немите, тъмни ъгли.
Потулили тайни безкармично съдбовни,
безжизнени клетви изпиват сълзи.
Догарят самотно и восъчно сиво, ...
  1310  33 
Заключени сенки пълзят във очите,
и шепнат забравени в тъмни ъгли...
Смълчано догарят нюанси в свещИте,
безбожно захвърлени в празни души.
Застива молитвено дъх на икона ...
  1403  33 
Предложения
: ??:??