ljubomira
Избранные произведения
28 результатов
Замък от пясък -
затворила си ме там,
затъмнила си прозорците -
нищо не виждам.
Сляп съм. ...
  1142  10 
І.
Залюлей ме в люлката.
Люлей с всичка сила:
да ми пищят ушите,
да ми развяват косите, ...
  1324  19 
По стъпките на тялото
Тялото стъпва леко и ефирно
все още
в сандали
в красиви цветове ...
  986 
Не мога
Не мога да напиша стих.
Не мога да нарисувам картина.
Не мога да композирам музика.
Не мога да смеся парфюм. ...
  980 
Дяволът
І.
Аз съм Дяволът!
Сключихме сделка!
Беше ти хубаво, нали... ...
  1221 
Предложения
: ??:??