ljubomira
Избрани произведения
28 резултата
Замък от пясък -
затворила си ме там,
затъмнила си прозорците -
нищо не виждам.
Сляп съм. ...
  884  10 
І.
Залюлей ме в люлката.
Люлей с всичка сила:
да ми пищят ушите,
да ми развяват косите, ...
  1037  19 
По стъпките на тялото
Тялото стъпва леко и ефирно
все още
в сандали
в красиви цветове ...
  769 
Не мога
Не мога да напиша стих.
Не мога да нарисувам картина.
Не мога да композирам музика.
Не мога да смеся парфюм. ...
  769 
Дяволът
І.
Аз съм Дяволът!
Сключихме сделка!
Беше ти хубаво, нали... ...
  1000 
Предложения
: ??:??