ljubomira
Obras seleccionadas
28 el resultado
Замък от пясък -
затворила си ме там,
затъмнила си прозорците -
нищо не виждам.
Сляп съм. ...
  1342  10 
І.
Залюлей ме в люлката.
Люлей с всичка сила:
да ми пищят ушите,
да ми развяват косите, ...
  1485  19 
По стъпките на тялото
Тялото стъпва леко и ефирно
все още
в сандали
в красиви цветове ...
  1151 
Не мога
Не мога да напиша стих.
Не мога да нарисувам картина.
Не мога да композирам музика.
Не мога да смеся парфюм. ...
  1127 
Дяволът
І.
Аз съм Дяволът!
Сключихме сделка!
Беше ти хубаво, нали... ...
  1370 
Propuestas
: ??:??