ljubomira
Selected works
30 results
Замък от пясък -
затворила си ме там,
затъмнила си прозорците -
нищо не виждам.
Сляп съм. ...
  1365  10 
По стъпките на тялото
Тялото стъпва леко и ефирно
все още
в сандали
в красиви цветове ...
  1183 
Не мога
Не мога да напиша стих.
Не мога да нарисувам картина.
Не мога да композирам музика.
Не мога да смеся парфюм. ...
  1162 
І.
Залюлей ме в люлката.
Люлей с всичка сила:
да ми пищят ушите,
да ми развяват косите, ...
  1518  19 
Дяволът
І.
Аз съм Дяволът!
Сключихме сделка!
Беше ти хубаво, нали... ...
  1405 
Random works
: ??:??