LATINKA-ZLATNA (Латинка-Златна) 30 ноември 2018 г., 13:51 ч.

Изворът на суетната сила – (Mirjana Tomović, BiH) 

47 0 3

ИЗВОРЪТ НА СУЕТНАТА СИЛА

 

                (Превод от босненски)

 

Огледалце,

огледалце,

най-силният в околната среда кой е?

От кого привържениците се страхуват най-много

и от кои противници най-много се боят?

 

Пронизително гледам с очите си,

като че ли нетърпеливо търся нещо,

и с тялото и ръцете си правя

неспокойни и бързи движения,

подканяйки събеседника си да каже нещо.

 

По време на големи и значителни задължения

винаги са ангажирани с важни въпроси.

Те нямат време или воля

за земните проблеми;

не се отличават с тактика,

разбиране и търпение.

 

Видимо не притежават  

живот и ежедневни теми;

не се интересуват от обикновените хора;

наблюденията и проблемите не са дилеми.

 

Те с очите си гледат внимателно,

да не разбере събеседникът

мислите им и да не чуе посланието им,

но собствените им идеи търсят потвърждение

за изследване на силата и влиянието им върху тях.

 

Като неизчерпаем извор е

изображението на собствения  размер,

както и илюзията за непризната власт

в очите на пияния събеседник,

и страхопочитанието на подчинените

от неговата значимост, влияние и размер

потвърждаващи се всеки път отново и отново.

 

Огледалце,

огледалце,

като в приказка кажи истината

за суетата на властта и фалшивите размери,

пред които хората се подчиняват.

Въпросите обезмислиха колективните илюзии:

защо хората най-много треперят от тях?

Защо от тях се те страхуват?

 

 

IZVOR SUJETE MOĆI

 

            Аutor: Mirjana Tomović, Bosna i Hercegovina, БиХ

 

Ogledalce,

ogledalce,

najmoćniji u okruženju ko je?

od koga i pristalice strepe najviše

i koga se najviše protivnici boje?

 

Prodornim pogledom gledaju

kao da nešto nestrpljivo traže

a telom i rukama nemirnim

požuruju nervoznim kretnjama

da sagovornik nešto kaže.

 

U velikim i značajnim obavezama

uvek obuzeti bitnim pitanjima

nemaju vremena ni volje

za ovozemaljske probleme

ne odlikuju ih ni taktičnost

razumevanje i strpljenje

 

Pažnju im vidno ne drže

životne i svakodnevne teme

ne zanimaju ih obični ljudi

zapažanja, problemi ni dileme.

 

U oči pažljivo gledaju

ne da sagovornika shvate

misao dožive i poruku čuju

već ideje sopstvene traže potvrdu

a moć i uticaj na njemu ispituju.

 

Kao na nepresušnom izvoru

slikom sopstvene veličine

i iluzijom neprikoslovene moći

iz očiju se sagovornika opijaju

a strahopoštovanjem podčinjenih

svoj značaj, uticaj i veličinu

svaki put iznova potvrđuju.

 

Ogledalce,

ogledalce,

kao u bajci reci istinu

o sujeti moći i lažnim veličinama

pred kojima ljudi pokorno stoje.

Pitanjima obesmisli kolektivne iluzije:

Zašto se strepi najviše od njih

i zašto se od njih ljudi boje?

 

 

 

© Латинка-Златна Всички права запазени

Авторът е забранил гласуването.

Свързани произведения:

Коментари:

Моля, влезте с профила си, за да може да коментирате и гласувате.
  • LATINKA-ZLATNA (Латинка-Златна) Благодаря ви, Стойчо и Иржи!
    Хубава вечер!
  • Иржи (Ирина Филипова) Благодаря,Лати,че ни позволи да се докоснем до чуждите бисери!....Използвайки популярната приказка за Снежанка,авторката е вплела съвременната действителност!Аплодисменти за теб и авторката!
  • Ranrozar (Стойчо Станев) Благодаря за представянето и превода на една поезия, която те интригува да мислиш и гадаеш! Още с първите стихове неволно си помислих за... Дяволите!
    И не съм много далеч от истината!
    Моите сърдечни поздрави, Латинка-Златна!

© 2003-2018, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.