Желание 

2576 0 12


 

насън прегръщам своите любовници

до мен са всички до един

и аз ги питам

 

какво желах?

 

ръцете ми са пълни

със главите им

като отрязани рози

червена, черна, руса, кестенява

очите им са изумени кладенци

които в мен се взират

от букета

 

какво желах?

ги питам аз

 

телата ви?

нима съм се надявала

плътта ви 

драпирана над мен

да ме спаси

от скуката

от самотата

от белите коси, които стрелят

по мен от бъдещето

като тънички стрели?

нима съм мислила

че мога да избягам

като погълна вашите дихания?

нима съм мислила

че мога да избягам

от отговорността 

да дишам?

 

какво желах във вас?

 

любов?

познание?

секс?

власт?

 

нима очаквах да се спукат облаците

и синкави молци

да се излюпят от звездите?

 

нима очаквах глас

да проговори

и да ми каже

„Ето ти го Отговорът”

 

какво?

крещя им

и разтрисам раменете им

какво желах във вас?

 

ушите им се ронят

като листчета

лицата им окапват

във краката ми

учудените им очи

се сбръчкват и затварят –

сърцевини на паднали цветя

 

последното лице

се носи бавно

надолу

циркулира в тъмнината

в краката ми

 

какво желах във вас? шептя

 

стеблата на телата им

в ръцете ми

изсъхват

 

Mary Mackey--------------------

Desire
               
in my dreams
I hold my lovers
next to me all at once
and ask them
               
what was it I desired?
               
my hands are full
of their heads
like bunches of cut roses
blond hair, brown hair, red, black,
their eyes are pools of bewilderment
staring up at me
from the bouquet
               
what was it I desired?
I ask again
               
was it your bodies?
did I hope by draping
your flesh over me
I could escape
boredom
loneliness
gray hairs shooting
towards me
from the future
like thin arrows?
did I think I could escape,
by taking your breath
into my mouth,
did I think I could escape
the responsibility
of breathing?
 
what did I desire in you?
 
sex
knowledge?
power?
love?
 
did I expect the clouds to
crack
and blue moths to fly out of the stars?
did I expect a voice
to call to me
saying
"Here at last is the answer."
 
what
I yell at them
shaking my lovers
what did I desire in you?
 
their ears fall off like petals
they shed their faces
in a pile at my feet
their bewildered eyes
pucker and close
centers of fallen flowers
 
the last face
floats down
circling in the darkness
at my feet
 
what did I desire in you? I whisper
 
the stems of their bodies
dry in my hands
 
Author: Mary Mackey

© Елица Мавродинова Всички права запазени

Коментари:

Моля, влезте с профила си, за да може да коментирате и гласувате.
 • alisa_wonderland (Елица Мавродинова) Поради някаква причина от всички коментари най-много оценявам тези под това стихотворение. Благодаря ви.
 • female_sg (Боряна) what
  I yell at them
  shaking my lovers
  what did I desire in you?
  *
  какво?
  крещя им
  и разтрисам раменете им
  какво желах във вас?
  *
  !!! и за всичко друго си така!
  Красиви дни!
 • vladun (Владимир Виденов) Браво - страхотен текст и чудесен превод!)))
 • valia1771 (Ивон) С поздравления за превода!
 • posh` (Таня Атанасова) Невроятно е!!!
 • rozita-p (Росица) Невероятна поезия - достоен превод, така изящен, че поне за мен, надминава оригинала!
 • Смиф (Валентин Евстатиев) Това стихотворение остана като сноп съхнещи стебла в душата ми.
  Поздравявам те за превода!
 • alisa_wonderland (Елица Мавродинова) Маги, този превод беше удоволствие
  Благодаря ви за прочита.
 • mariniki (Магдалена Костадинова) великолепна поезия си ни превела, Елица...знам
  колко е тежък трудът на преводача...сърдечно те, поздравявам.
 • Barona38 (Ивайло Терзийски) Дори и Шекспир да дреме в мен, както се изказа неподготвен един англичанин, не бих могъл да направя толкова красив превод, Елица. В страната на чудесата съм - твоята страничка. Ив
 • alisa_wonderland (Елица Мавродинова) Благодаря ти
 • ivanleko91 (Ангел Колев) Впечатлен съм - и от стиха и от много добрият превод!
  Поздрави!

© 2003-2018, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.