BiSeR_MoI
гл.7/17,19,10-"Тъй Всяко Добро Дърво-дава Добри Плодове,А Лошо Дърво дава Лоши Плодове:Всяко Дърво,което не дава Добър плод,Отсичат и Хвърлят в Огън.И тъй по Плодовете Им ще Ги Познаете..." :) :) :)
Избрани произведения
12 резултата
Прибирайки се у дома, тя затръшна вратата на коридора. Тичешком влезе в стаята си и се хвърли на леглото, сякаш то беше единственото й убежище. Тя силно притисна възглавницата и прилепи прекрасните си алени устни към нея. Стискаше я здраво, подобно на удавник насред океана, чийто единствен начин да ...
  2108 
Любов / Промяна
Есе
Всеки човек има жажда, копнеж и желание в сърцето си да бъде обичан.
Любовта е чувство. То не може нито умишлено да се предизвика, нито доброволно да се превъзмогне. Тя не може да бъде изчерпана и ти не м ...
  4837 
Ела при мен
-Лицето ми гореше
Отче,Помогни Ми!
Искам да се махнат!Искам да ме оставят!
-сърцето ми кървеше. ...
  1301 
Очите ти - като огън небесен,
изгарящ всичко вътре в мен.
Погледът ти - пронизващ,
като студена струна лед.
Тялото ти - изваяно красиво, ...
  1523 
It`s Me
Всичко, което мога да дам на този свят
It`s Me (Това съм Аз)
Аз живея
Аз обичам ...
  1512 
Предложения
: ??:??