dianjelly

Търсещият щастие е като пияницата, който не може да улучи пътя към дома, но знае, че има дом.

Избрани произведения
95 резултата
Ти навярно си имал много жени!
За какво съм ти, всъщност не зная...
Тази жажда по тебе, която гори,
дали и тебе, се питам, изгаря?
Ти навярно си имал много жени! ...
  201 
Петъчно... Понякога имам чувството, че съм заобиколена с идиоти....
ПРИЯТЕЛИ
Най- добрите учители в този живот,
са приятелите в овчата кожа,
те, те следват, уж до тебе стоят, ...
  272 
Нахраних всички дяволи в душата си,
с една ръка, протегната към тебе,
с парчета плът ги хранех, и повярвай ми,
все по-гладни ставаха, онези черните!
Нахраних ги с душата и сърцето си, ...
  364 
СЕЗОНИ
Ще бъда зима, в дланите ти, бяла,
топящ се, пухкав, нежен сняг,
в живота ти ще дойда като хала,
и ще обърна всичко в него! ...
  415 
Свободата ни е окована като птица,
останала без своите крила,
сърцата ни са вплетени без смисъл,
и няма нищо вече между нас.
Докосването ти вече е студено, ...
  699 
Предложения
: ??:??