Лесничея

Езичеството е истинското Църковно. Езичеството ни учи с Чувство да живеем.

Избрани произведения
31 резултата
Правила на бог Велес за Новата епоха
Според ведическото (или славяно-арийско) разбиране за циклите на времето, за 144 години се осъществява един кръг на живота и на тези кръгове на живота съответстват богове, които ги характеризират и захранват със своето естество – нов цикъл с нови свойства на врем ...
  1394 
Бог Велес
Велес е бог от Славянската културна традиция. Той носи културата на радостта, младостта, любовта и здравето; на любовта към Природата, към добитъка и полята, благодатно земеделие. Той възстановява хоровода в живота и душите на хората. Да се чувстват близки и да си помагат.
Как се е родил В ...
  2316 
ВЕДИЧЕСКА КУЛТУРА
Ще ви запозная с понятието „ведическа култура“, със съдържанието му, с идеите свързани с тази култура, ЗАЩОТО точно това е била КУЛТУРАТА и начина на живот на НАШИТЕ бели предци – тази арийска бяла раса, за която се говори, че е дошла от Ориана, или Орион, от Млечния път и Съзвезди ...
  2188 
Халуй, Господин, Другар на Алексей Менялов
Ще обясня тези понятия основавайки се на разбиранията и откритията на руския психолог Алексей Меняйлов.
Халуй или еснаф – това е човек, който се стреми към щастие, което подразбира лично благоденствие – семейството, ядене, пиене, здраве – но всичко от гледн ...
  1201 
Амулетът - това е силен предмет - предмет, зареден със сила, който като се "присъедини" (по време на първия контакт) или като се съедини с човека влияе на неговите мисли и чувства, а от тук и въобще на живота му. Следователно амулета става фактор в човешкия живот. Амулета в този смисъл е живо същест ...
  1129 
Предложения
: ??:??