Лесничея

Езичеството е истинското Църковно. Езичеството ни учи с Чувство да живеем.

Избрани произведения

 • Правила на бог Велес за Новата епоха

  Есета   716  Правила на бог Велес за Новата епоха
  Според ведическото (или славяно-арийско) разбиране за циклите на времето, за 144 години се осъществява един кръг на живота и на тези кръгове на живота съответстват богове, които ги характеризират и захранват със своето естество – нов цикъл с нови свойства на врем ...
 • Богът Велес

  Есета   1468  Бог Велес
  Велес е бог от Славянската културна традиция. Той носи културата на радостта, младостта, любовта и здравето; на любовта към Природата, към добитъка и полята, благодатно земеделие. Той възстановява хоровода в живота и душите на хората. Да се чувстват близки и да си помагат.
  Как се е родил В ...
 • Халуй, Господин, Другар на Алексей Менялов

  Есета   587  Халуй, Господин, Другар на Алексей Менялов
  Ще обясня тези понятия основавайки се на разбиранията и откритията на руския психолог Алексей Меняйлов.
  Халуй или еснаф – това е човек, който се стреми към щастие, което подразбира лично благоденствие – семейството, ядене, пиене, здраве – но всичко от гледн ...
 • Ведическа култура

  Есета   1360  ВЕДИЧЕСКА КУЛТУРА
  Ще ви запозная с понятието „ведическа култура“, със съдържанието му, с идеите свързани с тази култура, ЗАЩОТО точно това е била КУЛТУРАТА и начина на живот на НАШИТЕ бели предци – тази арийска бяла раса, за която се говори, че е дошла от Ориана, или Орион, от Млечния път и Съзвезди ...
 • Амулетите

  Есета   479  Амулетът - това е силен предмет - предмет, зареден със сила, който като се "присъедини" (по време на първия контакт) или като се съедини с човека влияе на неговите мисли и чувства, а от тук и въобще на живота му. Следователно амулета става фактор в човешкия живот. Амулета в този смисъл е живо същест ...

Още произведения  »

© 2003-2020, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.