kinky
Избрани произведения
3 резултата
Присъединяване на България към ЕС и НАТО
Управляващите в България бързо схванаха сферите, в които другите държави постигат или имат превъзходство и сега се стремят да въведат изобретенията им. Това се отнася главно до технологиите и приложната наука, а също и до устройството на административния апар ...
  3866 
ПРИЗИВ ЗА МИЛОСТ
Кларънс Дароу
Септември, 1924г.
Сега, Ваше благородие, ще поговоря за войната. Аз вярвах в нея. Не зная дали бях полудял или не. Понякога си миля, че вероятно съм бил. Аз я одобрявах; Присъединявах се към всеобщият вик на лудост и отчаяние. Аз подтиквах мъжете да се бият. И бях в бе ...
  1626 
*
Така се срещаме и разминаваме - като планктона из вълните... А Някой, някога, отдавна, безстрастно преброил е дните. Ако си отидеш, моят път ще стане празна, пуста стая... И стъпките ми ще вървят В посока друга, не във тая... Когато срещна някой, ще боли... И на откъртени скали, очите ми ще заприличат.
  1238 
Предложения
: ??:??