kireto1982
Стани по-добър човек, и гледай да си наясно със себе си, преди да срещнеш някого с надеждата, че той ще разбере що за човек си ти.
Избрани произведения
13 резултата
В нощта прохладна теб те срещнах.
Там, някъде сред тъмния океан
стоеше изправена като кралица
и огряваше сърцето ми като звездица.
Поиска нещо да ми кажеш. ...
  1415  10 
Какво се случи, ти избяга.
Защо при мене не остана?
Аз не мога теб да забравя и
в сърцето ритъма си да забавя.
Невинно ме поглеждаш ...
  1615  26 
Дамаянти и кирето1982
Облаци мрачни,
те отново са прозрачни,
душата си скриваш
и пред мен се ти откриваш. ...
  1490  13 
Днес е моят имен ден,
утре ден рожден
и започвам да празнувам,
но малко се страхувам,
с година остарявам ...
  1366  28 
Зимен празник наближава,
откровенска среща се задава
и пак ни тя сближава.
Душата си разкривам
и пред Вас се аз откривам. ...
  1194  22 
Предложения
: ??:??