la_dame
Усмивката не струва нищо, но значи много!
Избрани произведения
21 резултата
Раздрано, разкъсано, то бие все някак.
Дори на парчета, отровата пие
и въпреки всичко - в борбата живее,
човешкото жалко, едничко сърце.
Измамено, удряно, то сили намира, ...
  1321  19 
Вятър студен под нозете му диша,
кожата настръхнала, не от студ... от раздяла.
Във гърлото му - буца заседнали думи,
а в очите - блещукат сълзи.
Устни потрепват, сърцето жално потупва. ...
  1023 
  1589  22 
J'ai cherché sur ma peau des souvenirs de toi
Retrouvé l'emprunte de ta bouche et de tes doigts
Froissé ton foulard au parfum d'autre fois
Et tes lettres d'amour sur du papier de soie
J'ai gravé dans mon ame l'emotion de ta voix ...
  9024  11 
  1338  16 
Предложения
: ??:??