Marcek
Грешки допускат умните, за другите това е ежедневие.
Избрани произведения
38 резултата
Като камъче в обувката,
като гладно куче,
като първата целувка -
как можа да ми се случиш?!
То не бе любов принуда, ...
  798 
ПОТЪРСИХ СЕ...
Над залеза простирам прости длани,
дано докосна топлината стара.
Да скрия рани изподрани
и спомени - в очите пара. ...
  535 
  701 
CТАНКИНИ РИДАНИЯ
Tръгнала Лъжата, а след нея се затичала и Клюката. Брътвежът им огласил цялото село и стигнал чак до Станкиния двор. Чула ги Станка, та се затичала да затвори. Да затвори, да затвори, ама късно дошла и гледа ...
  3693 
Били близо блюдолизците
и брокерите бъркали браковете,
по сметка, по ризи и ризници,
всеки вместо кръст мъкне сакове.
Токчести дългокраки пеперуди ...
  655 
Предложения
: ??:??