Napolitano

Не бих могъл да пиша за звездичките, за ветреца топъл и за пролетта, ни за пеперудите - тревичките тъга и мрак е... моята душа ! А стиховете ми, ята от гарвани, летят и грачат нощ, и ден, привидно мил, не е за вярване, че толкоз мъка има в мен.... http://www.stihovebg.com/store/book/118/

Избрани произведения
277 резултата
* * *
Едно дете рисуваше елха,
но не със четка, не с молив, а... с пръстче,
на стъкло, под сива стреха,
а до елхата... имаше кръстче! ...
  2393  26 
До всички, които ме питат
къде съм - къде се загубих?
* * * *
Измина година, приятели,
откакто не сядам зад белия лист ...
  878  17 
Какво намираш толкова във мен?!
Пред жена, изгубвам глас, като хлапак,
а, когато съм до болка откровен,
в очите й превръщам се в глупак!
--- ...
  149 
* * *
Когато болката се плисне по бръснача
и покапе тя по сухите ръце,
и гарванът простене в здрача
с уплашено до смърт лице, ...
  1443  34 
  1116  14 
Предложения
: ??:??