nelinka46
Избрани произведения
9 резултата
Вселената е необятна,
звездици много сте в небето.
Зареях поглед и се питам,
коя е твоята, любими.
Пътува вечно тя към мен, ...
  678 
  647 
Свети Никола морските таляни
да пази и закриля, тъй призван е.
Защита да изпраща от небето
за силните моряци път да свети,
към роден дом веслата да обърнат, ...
  365 
  697 
  702 
Предложения
: ??:??