nnberchev

Избрани произведения

 • За Бога и Учителя

  Журналистика   2831  Когато някой се опитва да опише битието на Бога, той обикновено цитира различни източници, според едни от които “Бог е вътре в нас”, според други - “Бог е във всичко”, а според трети - “Бог е непознаваем”. Някои определят (по-точно отграничават) Най-висшето с “Не това, не това…”, като по този начин ...
 • За вярващите и невярващите

  Журналистика   1600  Откакто съществува, човечеството си е задавало въпросите: Кой е човекът, откъде идва и накъде отива? Разполага ли той с възможност за избор или животът му се определя от сили и обстоятелства, стоящи извън обсега на свободната му воля? Има ли живот след смъртта и какво представлява отвъдният свят? Но ...
 • Майката на Агни Йога

  Преводи   4758  Посланичка на Висшите светове

  МАЙКАТА НА АГНИ ЙОГА (ЕЛЕНА ИВАНОВНА РЬОРИХ)
  Едва хората от Шестата коренна Раса на човечеството, отделни представители на която вече са се появили на Земята, ще могат(и могат) да възприемат из ...
 • Трите ключа към безсмъртието

  Преводи   2012 
 • Христос

  Поезия » Друга   360  ХРИСТОС
  За Неговото естество светът все още спори:
  Дали е Божи Син, Адепт или Благословен Учител.
  Но да познае Истината може само този,
  Който по Пътя трънен на “Голгота” вече е преминал. ...

Още произведения  »

© 2003-2019, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.