nnberchev
Избрани произведения
5 резултата
Когато някой се опитва да опише битието на Бога, той обикновено цитира различни източници, според едни от които “Бог е вътре в нас”, според други - “Бог е във всичко”, а според трети - “Бог е непознаваем”. Някои определят (по-точно отграничават) Най-висшето с “Не това, не това…”, като по този начин ...
  2912 
Откакто съществува, човечеството си е задавало въпросите: Кой е човекът, откъде идва и накъде отива? Разполага ли той с възможност за избор или животът му се определя от сили и обстоятелства, стоящи извън обсега на свободната му воля? Има ли живот след смъртта и какво представлява отвъдният свят? Но ...
  1667 
Посланичка на Висшите светове

МАЙКАТА НА АГНИ ЙОГА (ЕЛЕНА ИВАНОВНА РЬОРИХ)
Едва хората от Шестата коренна Раса на човечеството, отделни представители на която вече са се появили на Земята, ще могат(и могат) да възприемат из ...
  4954 
  2098 
ХРИСТОС
За Неговото естество светът все още спори:
Дали е Божи Син, Адепт или Благословен Учител.
Но да познае Истината може само този,
Който по Пътя трънен на “Голгота” вече е преминал. ...
  437 
Предложения
: ??:??