vanila_n
Избрани произведения
49 резултата
Обичах ли Те достатъчно, кажи?
Откровена достатъчно с Тебе бях ли?
С мен беше ли достатъчно щастлив?
От времето Ти достатъчно не пропилях ли?
Знаех ли, че достатъчно самотен Си? ...
  973  11 
Дълги години вярвах в това,
че съм изпитвала нещо „различно".
Силно и всеотдайно обичала,
усещах го така непривично.
Изпитах чувства противоречиви. ...
  902 
Измамно е човешкото Сърце.
Без да пита, изпълва се с любов.
И тогава Разумът сърдит е.
За последствията той не е готов.
С укор разумът подходи: ...
  1214  18 
Разумът ти вменява: "Остави я!"
Сърцето те уверява, че ще боли.
И тази вътрешна борба - тя те съсипва!
И теб, и мен - погубва ни, нали!?
Обидни жестове и толкова жестоки! ...
  1011 
Отричаш се от мен, завинаги!
Загубил вяра и разочарован.
Недей, не искам да те боли!
Подай на мене чашата с отрова!
Посях любов, а жъна днес сълзи... ...
  1499  23 
Предложения
: ??:??