yoananikolova
Избрани произведения
13 резултата
Платното на живота
Уязвимо платно на художник
Е моят съзнателен път.
Да рисувам портрети е сложно
И боите търпеливо мълчат. ...
  1074 
Звезден валс
Песни на щурци дочувам.
През прозореца тършувам.
Луната е толкова красива!
Нереално с реално в едно слива. ...
  1105  10 
Огън
Горя!
Капки кристална вода
стичат се бавно надолу
покрай моето лице, ...
  967 
Изсвирено специално за мен от моя любим Деян Л. Иванов.
  1783 
Копнежи
Когато сме сами двамата,
не искам никой да ни безпокои.
Когато сме сами двамата,
не искам стрелка времето да брои. ...
  671 
Предложения
: ??:??