ZEMEDELEC
Сладостта на късното грозде в кръстен знак пръстите слепва!
Избрани произведения
801 резултата
По керемидите луната си отива.
Петелът е разгонил и звездите.
Сукман от мляко в рожбица прелива,
а то със плач потрива си очите...
По керемидите луната си отива. ...
  1684  27 
Искам да дойдеш по бяла шамия.
Искам да гледам, с очи да те пия.
Искам са бъдеш топла и гола.
Ръката неволно се спуска надолу.
Искам очите ти, впряни във мене ...
  1334 
Не те обичам!
И това е възможно.
До трепет на пръстите.
Сърцето немее.
Не те обичам! ...
  1234  15 
/ по Руслан Алов /
Помогни ми да те разлюбя!
Разфасовай душата ми, ама нежно!
Не ще боли повече, че съм изгубил,
не ще бъде по-страшно и по-безнадеждно... ...
  1486  16 
Не се влюбвай! Ще ме боли.
Като риба на брега да се мяташ.
Живей достойно! Достойно умри
и нека цъфти над тебе земята!
Тогава вече няма да мога... ...
  750 
Предложения
: ??:??