ГалинаПавлова (Галина Павлова) 6 януари 2019 г., 14:52 ч.  

Сълзи за щастие 

138 1 4

Добряка го по загледа и му рече

- Виж Рошко, ти беше добро, вярно куче. Пазеше и кокошките и нас, но перлите взеха да намаляват, затова трябва да те убия. Не ми се искаше, но не мога да остана беден. Рошко го погледна жално с тъжни очи, сякаш го разбираше какво се кани да стори и заскимтя. Сведе глава покорно и легна в краката му. Бай Петко извади един стар, поръждясал нож и без да му мигне окото преряза гърлото на кучето. Топлото тяло на Рошко падна в краката му и трепна за последно. Десетина сълзи се отрониха от очите му и се изтъркаляха в металното дъно. Той в миг подскочи от щастие Още не се беше осъзнал какво е направил и Рада се прибра вкъщи иизпищя от ужас. Падна на колене над Рошко и започна да го прегръща и оплаква

- Щом за Рошко паднаха десет сълзи, от Рада трябва да са много повече ! – позасмя се той. Избърса окървавеният нож и хукна след Радка.Чу се писък, а след това мъртвешка тишина. Малко по-късно, техният съсед влезе в петковия двор, за да види какво става. Що да види? Бай Петко седнал върху планина от перли, с едната ръка държи окървавеното тяло на жена си Рада, а с другата нож и тихо ридае.

© Галина Павлова Всички права запазени

Алчността погубва хората...

Произведението е участник в конкурса:
Кратка проза (до 1800 знака) на свободна тема »

Коментари:

Моля, влезте с профила си, за да може да коментирате и гласувате.
  • perperikon (Пер Перикон) Здравейте! Произведението не отговаря на условието на конкурса за дължина. То надвишава допустимите 1800 знака. Моля, редактирайте го до позволените 1800 знака или в противен случай, като модератор на предизвикателството, ще се наложи да го декласирам.
  • ГалинаПавлова (Галина Павлова) благодаря , опитах се да го съкратя !
  • Довереница (Дочка Василева) Историята е интересна и е добре поднесена, но не е спазено условието конкретно на това предизвикателство. Знаците са доста над 1800;Би могло да се преработи или смени с друг текст. Време има.
  • brinne (Мариана Бусарова) Поучителна история, но не отговаря на условията на конкурса.

© 2003-2019, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.