Jul 30, 2017, 4:50 PM

Брезата 

586 3 2

© Ирен All rights reserved.

Comments

Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • iren5 (Ирен)
    благодаря
  • Ranrozar (Стойчо Станев)
    Каква гора, какъв брезов цвят!Какви изящни форми! Поздрави за съчетаване на природната даденост с физическото присъствие...

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.