Apr 19, 2024, 4:19 PM

Поръчките могат да бъдат забавни 

Applied arts » Textile
227 2 8

© Ирен All rights reserved.

Когато клиент пожелае пеперудите от чантата и обувките да "кацнат" и върху дрешката. :)

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??