May 25, 2022, 7:47 PM

Седефена нежност 

Applied arts » Textile
107 1 2

© Ирен All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Благодаря, Тони
  • Много ми харесва, Ирен. Нюансите, тези "бримки", копчетата, мидичките. Харесвам тези неравни краища. А също ми допада това, че има ръкав. Браво!!!
Random works
: ??:??