Oct 17, 2020, 7:17 PM

Среща или разминаване? 

Applied arts » Textile
100 0 4

© Ирен All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Среща! Със сигурност!
  • Благодаря, благодаря.
  • При това леко импресионистично на класически по-тъмен фонов цвят на роклята! Браво за фантазията и креативността!
  • Добър въпрос
    И отличителен стил.
Random works
: ??:??