Apr 19, 2021, 8:28 AM  

Този свят не е купчина прах 

  Audio reads » Reading - poetry
2781 11 17
00:00
01:11

© Деница Гарелова All rights reserved.

Свързани произведения
Усмихни се на онзи съсед,
който гледа намръщено сутрин.
Тръгвай бързо и смело напред.
Не отлагай доброто за утре.
Дай ръка на самотен човек. ...
  1065  16  27 
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??