Dendu89
387 results
  76 
***
Небето щом е тясно за тъга
сълзите му във бури се изтичат.
Такива дни настанаха сега
и капките болят, като иглички.
А аз съм тук– мелодия без дом, ...
  76 
  112 
  61 
  95 
  91 
Навярно теб изобщо те е нямало,
а аз съм те рисувала и писала,
изтръгвайки от черното и бялото
онези цветове, които липсваха.
Изтръгвайки умората на дните ...
  122 
***
Отдавна не мечтая. Просто спрях.
И планове не правя... ни проекти.
Не ме разчувства ничий детски смях,
не се подготвям да изляза в петък.
И сякаш този свят не е за мен, ...
  272  14  20 
  89 
  121 
  131 
Най-тъжните са твоите очи
такива, от които се страхувам.
Пред тях е по-добре да се мълчи,
защото премълчанато се чувства.
На пръсти влиза новият ти ден, ...
  201  17 
  121 
  164 
  124 
  142  11 
  140 
А времето тече като река,
на суша и на студ не се поддава.
Заклещена в часовника стрелка,
не се обръща никога наляво.
И никога не мисли за обрат. ...
  162  17 
  164 
  140 
И плисна дъжд над сивкавата почва,
в напуканите длани на Земята,
където всеки нов живот започва
и там където свършва необята.
И плисна дъжд а после тъмно, ...
  186  14 
  149 
Аз вярвам още в топлината,
която се изправя и пред зимата
която е пречистена и свята
и само във душите ни я има.
Която не зависи от прогнозите ...
  129 
  155 
  138 
Затворени сме в битова окръжност
не можем да заспим спокойни вечер.
На мен не ми отива да съм тъжна,
на теб не ти отива да си в черно.
Но тук за цветове е твърде тясно. ...
  190  17 
  286  16 
  156 
Не е виновно времето, че бърза
часовникът – за дясното въртене,
Тъгата – че за шията ми вързана,
е дишаща , единствено чрез мене.
И тялото ми – за студа наоколо ...
  153  13 
  118 
  135 
  170  10 
  164 
Възгордял се човекът, реши, че ще властва над всичко
и забоде в на Господ очите, най-острите тръни,
на омразата лепна фалшив етикет “Аз обичам”
а на ближния тихо заложи капан, да го спъне.
И започна да гледа отгоре, понеже могъщ е ...
  137  10 
  118 
Ноември идва с шлифер избелял,
с носталгия и спомени за лято,
със синя риза и с копринен шал
с надежда да разнищи тишината.
Очите му са пълни със сълзи, ...
  137  11 
  242  10  18 
  137 
  151  14 
  188  16 
Random works
: ??:??