4i4obgad
56 results
  899  12 
  1033 
  572 
  1216 
  1301  13 
  1158  10 
  1212  10 
  999 
  1062  17 
  711 
  1444 
  1015  10 
  859 
  889 
  777  11 
  823  14 
  989  10 
  676 
  752  14 
  748 
  742 
  837 
  1224 
  924  12 
  936 
  1132 
  1529 
  853 
  941 
  1588 
  1062 
  852 
  837  12 
  974  10 
  1203  10 
  1005 
  994 
  826 
  711 
На Е..
Когато не чувам смеха ти, пусто е…
Когато не те виждам, мрак е…
Когато си далече, празно е…
Когато те няма, самота. ...
  1581  10 
Random works
: ??:??