4i4obgad
Винаги...
Selected works
53 results
  1163  10 
  1181 
  989 
  1260  13 
На Е..
Когато не чувам смеха ти, пусто е…
Когато не те виждам, мрак е…
Когато си далече, празно е…
Когато те няма, самота. ...
  1556  10 
Random works
: ??:??