standman
27 results
Вятър ми нашепва
откъслечни слова,
те слети са преплитат
със шепот на листа,
от гората до реката, ...
  707 
  1270 
  1189 
  1351 
  1099 
  765 
  1195 
  739 
  1435 
Нима не знаеш колко те желая?
Нима си сляп за моите мечти?
Нима сърцето ти е в лой заспало
Нима не виждаш... колко ме боли.
Пък аз вървя като омаяна ...
  679 
  1085 
  1230 
"По Дъното на Развълнувано море... е пълно със удавени мъже"
НАПИСАНО ПО ОРИГИНАЛА НА
Евтим Евтимов "ВЪЛНИТЕ НА МОРЕТО СА ЖЕНИ"
Дълбините на морето са осеяни с мъже,
потънали дълбоко в женските окови, ...
  497 
Вярваш ли че
някога на любовта
ù пречи много
детската невиност и мечта
А когато много заболи ...
  607 
  772 
  1281 
  811 
  739 
  682 
  665 
  1192 
  836 
  1675 
  2027 
  1211 
  1976 
  1377 
Random works
: ??:??