Jun 12, 2019, 4:08 PM

Ценностна система 

124 0 2
1 мин за четене

© Живка Колева All rights reserved.

Comments

Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • palenka (Пепи)
    Не "ценности", а "норми" - морални норми - и да, от обществата се определят: религиозни, етнически, граждански и др.
    А дали са ценности и кое е ценност - е друга тема,
    Действията ни определят като хора, а думите са ни дадени за комуникация и общуване.
  • Jaskan (Ясен)
    Ценностите не могат да имат материален, описан и земен закон, по който да се определят. Те са нещо, произтичащо от душата и духовния свят, затова земните организирани групи хора- общества, общности и др. не могат да ги разберат и да ги приемат толкова лесно. Самите общества не са изградени спрямо ценности или нещо общочовешко важно.

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.