honesty

Истината често е изопачавана и скривана там , където властват посредствени умове !

Selected works
89 results
  676 
„На Рая, дето всяко бреме снемат,
желайш ли славата да видиш сам,
ръце по-чисти тебе ще подемат...” - „Ад" - Данте
Не е за егоистични хора добротата,
трудът ще бъде хвърлен, ...
  274 
Имало едно време, така започват всички приказки, но това не е приказка, а самата истина. Та имало едно време... един квадратен мъж. Той бил абсолютно квадратен и праволинеен, с четири прави ъгли. Вие очаквате, че той ще има абсолютно квадратно семейство с праволинейна квадратна жена, квадратни деца ...
  111 
  820 
Сега са вълчи времена,
а вълците са на стада
и не във глутница!
Мълчете,
не е за песни, ...
  111 
Random works