3,447 results
  2996 
  2639 
  1777 
  1912 
  3785 
  2996 
  1955 
  1718 
  1835 
  1834 
  2129 
  1968  11 
  2029 
  3001  11 
  2848  17 
  2388 
  2159 
  1838 
  3782  15 
  2409 
  4865 
  2405 
  2733 
  2893 
  1959 
  2192 
  3131 
  3099 
  2388 
  2315 
  2121 
  2105 
  2974 
  2215 
  2422 
  3283 
  3841  11 
Полъх от морето,
прозорец в нощта.
Само аз съм буден
и кръглата луна.
Затвярям аз очи замислен не за първи път, ...
  4448 
  4109  23 
  4777  14 
Random works
: ??:??