3253 results
  2121 
  3034 
  3393  11 
Полъх от морето,
прозорец в нощта.
Само аз съм буден
и кръглата луна.
Затвярям аз очи замислен не за първи път, ...
  4043 
  3831  23 
  4348  14 
  2612 
  2824 
  7766  25 
  7222  25 
  3124 
  2793 
  3140  15 
Random works
: ??:??