3,548 results
  2409  12 
  1555 
  1721 
  2071 
  2254 
  2359  12 
  3887  17 
  2151  11 
  1619 
  1977 
  1746 
  2469 
  1496 
  1692 
  1573 
  2350  12 
  1557 
Това е първата ми песен, написана в 10-ти клас /1980г./.
Записът е направен в домашни условия.
  2253 
  6045  18 
  2129 
  1801 
Случват се и такива моменти в живота на човек /като тези в песента/...
Записът е направен в домашни условия.
  2491 
  1378 
  1599 
  1415 
  2369 
  1457 
  4188  21 
  2202 
  1698 
  1500 
импровизация, след едно прочетено стихотворение...
  2203 
  1664 
  1384 
  1735 
  1193 
  1975 
  1816 
  1717 
  1502 
Random works
: ??:??