146 results
Свободна Импровизация в 432Hz
(спонтанно изпълнение)
  297 
  218 
  316 
  302 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.31
When You're Away ...
  288 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.30
One Rose for You ...
  315 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.29
Unmemorable ...
  294 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.28
Some of Your Photos ...
  237 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.27
Flipping Through (3) ...
  222 
  421 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.26
One More Portrait of V ...
  228 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.25
Memories of an Unaccomplished Eternity ...
  464 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.24
An Unfulfilled Wish ...
  218 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.23
Inspirational Spring Breaths ...
  196 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.22
Flipping Through (2) ...
  179 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.21
Springtime Tenderness ...
  183 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.20
Flipping Through (1) ...
  227 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.19
Wandering Alone (in the old street) ...
  196 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.18
Opened Temple Door ...
  202 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.17
Opened Temple Door ...
  262 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.16
First Wind Of Autumn ...
  254 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.15
A Harbinger Of... ...
  198 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.14
Remember Me with... ...
  185 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.12
A Song Of... ...
  216 
  454 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.11
Another Portrait of V ...
  464 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.13
A Moment Of May ...
  496 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.2
Portrait of Vi ...
  630 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.7
Clouds ...
  686 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.10
Memories Of Eternity ...
  954 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.9
The Underwater Silence ...
  911 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.8
Sunday Sunlight ...
  990 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.6
Tristan"s Tree ...
  643 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.4
Harmony ...
  717 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.3
Ascension ...
  565 
  749 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.1
Fur N ...
  1394 
Ела във любовта
Ти,
Такава, каквато си
Просто ела
Очаквам те, ...
  1103 
Музиката е вдъхновена от текста:
https://otkrovenia.com/bg/stihove/peperudeno-krasivo
на mislitel (Георги Каменов).
Благодаря за вдъхновението!
Ето го и текстът, както мисля да бъде изпят: ...
  1101 
  1080 
Random works
: ??:??