amphi
Selected works
10 results
  1225 
Пещерни Капки 💙
Meditation - 432Hz
  1004 
  925 
Медитация - 432Hz
(Честотата свързваща ни с Резонанса на Природата създадена от Твореца.
Наричана още чудотворна Честота)
  1222  16 
Свободна Импровизация в 432Hz
(спонтанно изпълнение)
  1074 
Random works
: ??:??