Sep 30, 2020, 8:45 AM  

Коктейл от залез, море и лято 

Photography
802 12 7

© Теодора Атанасова All rights reserved.

За наздравица аз чаша вдигнах,
виното разпръскваше ухания.
Пред очите си видях... и о, застинах,
залезът ми правеше компания!
На ръбчето, на чашата ми седнал, ...
  308  12 
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??