Nov 25, 2022, 8:52 AM

Етюди за Любов 

Pictures
93 7 3

© toti All rights reserved.

Продължение
Нощта примряла, безутешна,
навярно спомен възкреси,
Слънцето едва посрещна
с изцъклени от плач очи. ...
  77 
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??