toti555
Selected works
30 results
Заспа брегът и езерото спи.
Дърветата позират над водата.
И няма вятър - някъде се скри,
и вече възцари се тишината.
По бузите на облачета бели ...
  189  10  17 
Небето сякаш се предаде,
таено чувство как боли,
на болката си се отдаде
и рукна дъжд – вали, вали ...
И не разпитвам, не гадая, ...
  118 
На изток хоризонтът се пропука,
отвори път във злато и сребро
и Утрото си свирка, не му пука,
надъхано със младост и добро.
И неусетно как - израстна в Ден. ...
  95  13 
  93 
Отлитат птиците на юг,
щастлив духът ми литва с тях,
полита с тях и моят смях
и ...
само аз оставам тук ...
  94 
Random works
: ??:??