Mar 12, 2020, 12:07 AM

Home sweet home 

Pictures » Watercolor, Touche
53 1 3

© Меги Миткова All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Усмихва, благодаря!
  • Чудесна интерпретация! Не бях поглеждала от тази гледна точка.
  • Много идейно! Аз си го представих така: най-отдолу е бащата, по средата - майката, и най-отгоре - детето. “Home”, “sweet”, “home”. Семейство и дом.
Random works
: ??:??