JujuBuju
298 results
  43 
  49 
Жлътнала се е на двора,
като рошаво глухарче,
топка пух, а пък бърбори.
Казват пате е, макар че
ни пера си има, нито ...
  44 
  34 
  70 
  91 
  66 
  42 
  51 
  66 
  97 
  90 
  55 
  56 
  97 
  74 
Изтощена, лозата на дядо се скърши и рухна.
Натежалият грозд е родено от нея бесило.
Напращелият въздух изстена далечно и глухо -
да намери спасител в човешка ръка е безсилен...
Гроздоберът подмина и тази кирпичена къща. ...
  210  12  20 
  58 
Многоглав мастодонт
от бетон и стомана...
По чии ли закон
на небето се кани?
По чия свобода ...
  68 
  91 
  96 
  94 
  123 
  117 
  75 
След години, изтекли зад няколко тънки прегради,
разграфяващи кухнята, хола, почивния ден,
тази мисъл се впи като мухъл в тапета прояден —
не познавам съседа, живеещ под мен.
А един асансьор ни дели (стъпалата ни свързват). ...
  159  17 
  117 
  117 
  89 
  113 
  104 
Виснала е бледата луна
вяло върху купчина панелки,
тиха като скършена жена,
любена от грубия ни делник.
Всяка нощ, разголена до болка ...
  111 
Отровени думи.
Отворени друми
И стъпки в едната посока.
Оплакана радост,
завехнала младост ...
  161  15 
  128 
  132 
  107 
  119 
  121 
Промъкна се Коледа, в топли червени ботуши,
окичи на всяка камина по малко уют.
Тавите бълбукат, а кротко комините пушат,
така неподвластни на сивия кучешки студ.
А вън е мъгла. Мразовита. И хапе, и щипе. ...
  100 
  178  12 
Random works
: ??:??