May 14, 2019, 11:48 PM

Кукли вая 

  Poetry

67 0 1

© Максим Велков All rights reserved.

Произведението е включено в:

Comments

Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • brinne (Мариана Бусарова)
    Интересна интерпретация. В някаква степен ние всички сме "кукли" управлявани от съдбата ... или случайностите ... или собствените си решения ...

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.