Максим
Selected works
22 results
Отлагаме за утре нашия живот.
Тогава щастието наше,
няма начин, ще го бъде,
Тогава ще осъществим
мечтите от съня, ...
  441 
Как искам
да опиша любовта,
разкъсваща сърцето,
как искам
да опиша любовта ...
  476 
Нещо тича покрай мен,
май животът е!
Гледам го втрещен,
все забързан е!
Имало към него, ...
  336 
Демокрацията стигна днес до в къщи! Лекичко потропа и зачака! После тишината щом завърши, силничко потропа и заблъска по вратата! Демокрацията леко се ядоса, после побесня и вратата с пантите отнесе! Там във къщата приплакваща , демокрацията взломно влезе, и разплиска, и разнесе, гнилият пълнеж държ ...
  481 
Туп, туп, сърцето нещо ритъма не спазва,
туп, туп, сърцето спомени реди,
и стиска гърлото, а буцата на спомена голяма,
в сърцето много там тежи!
Туп, туп, и тръгва споменът – ...
  437 
Random works
: ??:??