Jan 18, 2015, 1:36 PM  

Където аз те чаках 

  Poetry
298 0 4

© Даниела Тодорова All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Съжалявам за неразбирането, въпрос на стилистика и тълкувание! Повторението след стиховата цезура е основната градивна ос на стихотворението и премахването или изменението й би срутило изцяло стиховата форма! Освен това, като смисъл то носи идеята - примирението, както вече отбелязах, е типичната женствена черта, характерна за пола и ролята на жената - раждаща и отглеждаща новия живот с цената на своя собствен!
  • Не е забележка,само малко предложение-от което почти се отказах(виж отново коментара) и не се отнася за строежа на стиха-къде го прочете? Пък и какво ли толкова съм си позволила.Но щом като настояваш-например това повтарящо се "нищо"-е малко дразнещо и в никакъв случай поетично-И накрая-знаеш ли?-ти развали всичко.
  • Благодаря, Мира! Стихотворението е наистина доста тъжно, но то цели да покаже една характерна женска, или дори - женствена, черта, която е особено важна не само за определянето на пола, но и за щастието на семейния живот! А от друга страна - когато аз си позволявам да правя забележки относно строежа на стиха, имам принципа да посочвам мястото на забележката и моето предложение за редакция!
  • Хубав стих.Харесах.Само че,знаеш ли,може би трябва още малко да го пипнеш тук-там,без да разваляш смисъла.Или пък може би-не.Така е спонтанен и искрен.Желая ти усмивки.
Random works
: ??:??