Feb 5, 2016, 9:22 PM

Невъзвратно 

  Poetry » Love
339 0 2

© Наско Енев - РИМПО All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Коментарът ти оценяването ти показват простотата и невежеството ти! А некадърността ти си показваш в публикациите си!!! Да, камъкът е основа, но когато става дума за камЪК!!! А когато става дума за камъЧЕТА, които се пускат за да бележат пътя ти за обратно.....става дума за една известна детска приказка. Толкова известна, че едва ли има човек на твоята възраст, който да не я знае! Много от изграждането като личности на хората и отношението им между тях се създават още в детството!!! Твоите проблеми явно идват от лошо детство!!!
  • Няма връзка !Камъкът е основа!Вие господине по-дабре си гледайте телевизята където ви дават!Накъсан ритъм!!Съжалявам така го оценявам!!!
Random works
: ??:??